Kokemus

Agendatumin perustamista vuonna 2017  edelsi yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista IT-manageritehtävistä suurissa monikansallisissa yhtiössä kuten Nokia, Microsoft ja Tata Consultancy Services. 

 • Kymmeniä projekteja 
 • Useita hankkeita ja palvelun pystytyksiä
 • Lukuisia teknologioista ja niiden toimittajia
 • Tilaajan sekä toimittajan näkökulmaa 
 • IT-ulkoistuksia sisä- ja ulkopuolelta nähtynä
 • Isojen organisaatioiden yhdistymisiä ja eroamisia, sekä niihin liittyviä projekteja
 • Tiimin esimiehenä toimimista

Vahvuusalueina ovat liiketoimintatiedon (BI) - ja informaationhallinnan (IM) alueet kuten integraatiot, tiedonlaatu, perustieto (master data), tietovarastointi, analytiikka, raportointi sekä tiedon arkistointi. Esimerkkiprojekteja ja työkokemusta:

2021-

 • Rakentamisen laatua edistävän yhdistyksen sertifiointiprossiin tarkoitetun järjestelmän uudistaminen (meneillään)
 • Suuren pohjoismaisen terveys-ja hyvinvointalan yhtiön kannattavuuslaskentaan liittyvän raportoinnin ja tietovarastoinnin kehittäminen
 • Suuren suomalaisen pankin GRC ratkaisujen uudistamisen mahdollisuuksien kartoittaminen 

2017-2021

 • Suuren tukkukaupan ja logistiikkayhtiön dataan liittyvän liittyvän projektin hallinta.
 

2013-2017

 • Suuren teknologiayhtiön masterdatapalvelun kehitysprojektiportfolion hallinta ja asiakasvastuu hankejohtajana sekä kehitystiimin linjaesimiestehtävät.

Kymmeniä erikokoisia kehitysprojekteja esim.

  • Lukuisia data integraatioprojekteja
  • Master data alustan vaihto (Onedata > MS MDS)
  • Tuotehierarkianhallintaan liittyviä projekteja
  • Asiakastiedon luonnin prosessinkehitys 
 • Konsulttiyhtiön myynnin kehitys verkostoja hyödyntämällä
 • Matkapuhelinliiketoiminnan yrityskauppaan liittynyt informaationhallinta-alustojen (9 eri palvelualustaa) siirto myyjältä ostajalle.
 • Innovaatiotyöryhmän toiminnan kehittäminen.
 • Pilviperusteisen integraatiopalvelun (Informatica Cloud) pystyttäminen suurelle teknologiayritykselle.
 • Data integraatioden tekninen projektinhallinta pilvipalvelun ja asiakkaan järjestelmän välillä.
 • Datakeskuskuksen vaihtoon liittyvän projektinhallintasuunnitelman teko teknologiayrityksen palveluryppäälle.
 • Datan arkistointointi- ja integraatiotiimin esimiestehtävät
 • Projektipäällikönä  suuren teknologiayrityksen masterdata-alustan vaihtoon liittyneessä projektissa. (Oracle PIM > Onedata)
 • Big data/ Hadoop pilottiprojekti.


2009-2013

 • Ison raportointijärjestelmähankeen (Oracle BI, Hyperion Essbase) johtaminen ja tuotepäällikönä toimiminen
 • Raportointijärjestelmän (Cognos) hallittu alasajo ja raporttien siirto toisiin alustoihin (SAP BO, Qlikview, Tableau)
 • Kymmeniä raportointipalveluita sisältäneen raportointijärjestelmän (Qlikview) alustan versiopäivitys
 • Mobilliraportoinnin demovaiheen kehittäminen (MS Reporting server + mobiili applikaatio) ja sisäinen markkinointi
 • Raportointi ja analytiikkapalvelun pystyttäminen ja tuotepäällikönä toimiminen (Tableau)
 • Datan laadunhallinnan kypsyysmallin lanseeraus sekä konseptoinnin manageeraus.
 • Tekstianalytiikkapalvelun (Attensity) pystytys ja tuotepäällikön tehtävät.
 • Suuryhtiön tietovaraston (Teradata)  IT-päällikön tehtävät ja integraatioprojektiportfolion hallinta.

2005-2009

 • Real Time Infrastructure suurhankkeen johto
  • Enterprise Systems Management - alahanke
  • Verkon kehitys- alahanke
  • Noin kaksikymmentä alaprojektia liittyen IT ympäristöjen standardisointiin, virtualisointiin, automaatioon 
  Sidosryhmäpäällikön tehtävät Nokian informaatiohallintapalveluiden ja kuluttajaliiketoiminnan hankkeiden välillä.
 • Suuryrityksen yhteiskäytössä olevien palvelualustojen sidosryhmäpäällikkönä toimiminen.
 • Uusien yleiskäyttöön tulevien palvelualustojen kartoittaminen ja pystytyksen avustaminen (mm. IBM SPSS)
 • Ketterän projektinhallinnan käyttöönoton muutosjohtaminen yksikössä.
 • Infrastruktuurialueen palvelujen työ- ja ohjausryhmän fasilitaattorin tehtävät.

2001-2005

 • Projektipäällikönä lukuisissa erilaisissa IT-projekteissa
  • Ylimmän johdon raportointiporttaalin kehitysprojektit
  • Project Management Professional sertifikaatin suorittaminen
  • Matkanvarausjärjestelmään liittyvät projektit
  • Lotus Notes alustaan liittyvät projektit
 

Sertifikaatit

 • Project management professional 2005 -2009 (expired)
  Certification authority Project management Institute

 • Agile Delivery Foundation 2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • Analytical Ability Foundation  2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • Team Skills Foundation 2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • Coaching Foundation  2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services
 • ITIL 2011 Foundation_Foundation  2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • Innovation & Creativity Foundation 2017 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • BigData and Hadoopp Ecosystems_Foundation  2016
  Certification authority Tata Consultancy Services 

 • Cloud Computing (General)_Foundation 2016 
  Certification authority Tata Consultancy Services

 • Internet Of Things_Foundation 2016 
  Certification authorityTata Consultancy Services